Den der griber livet kan blive lykkelig, medens den der altid længes efter det uopnåelige aldrig får et liv.